13.3.07

TRAN MINH THAO -- BBCVietnamese.com -- Viet ve thien su NHAT HANH & cuu linh muc NGUYEN NGOC LAN

NHÀ SƯ VÀ VỊ LINH MỤC

Bài viết của Trần Minh Thảo
(nhà văn Trần Hồng Quang)

đăng trên Tạp chí điện tử "BBCVietnamese.com"
ngày 10-3 HB7 (2007)


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/
story/2007/03/070310_tranminhthao.shtml


Mạn phép & trân trọng dẫn một đường link.

Vui lòng xem lại bài viết của Trần Xuân An và lược ghi cuộc phỏng vấn (BBC_Lê Hải -- Trần Xuân An) về Nguyễn Ngọc Lan & thiền sư Nhất Hạnh trên trang web này (bài viết cũng đã đăng tải trên Tạp chí điện tử Hội Tụ / http://giaodiem.us/us-2007/307/307-txa-nnlan.htm).

Mong được đọc những bài khác, có thể gọi là đối thoại, trao đổi của các tác giả khắp nơi để làm rõ vấn đề.

TXA.
7 : 46', ngày 13-3 HB7 (2007).